Gängvåldet – en av de allra mest prioriterade samhällsfrågorna

av chapyl
0 kommentar

Förutom klimatkrisen är arbetet mot kriminaliteten och då i synnerhet gängvåldet av högsta prioritet. Gängvåldet förpestar som ett gift hela samhället – skapar oro, håller hela bostadsområden som gisslan, skapar grogrund för misstänksamhet och motsättningar mellan människor, ivrigt utnyttjade av de som vill öka motsättningarna i samhället – och värst av allt oskyldiga riskerar att hamna i skottelden, nu senast två små barn. Jag upplever att vi behöver ta till mycket tuffare åtgärder mot gängvåldet och välkomnar de 34 punkter som regeringen arbetar med. Det behövs kanske ytterligare åtgärder och det hoppas jag att alla partier är beredda att samtala kring. Vi behöver också mer av förebyggande åtgärder. Varje ung människa som kan räddas från att dras in i gängvåldet är en person som kan räddas från för tidig död, släktingar från sorg och andra människor runt omkring från fara. I så stor grad som det bara är möjligt ska samhället under fängelsetiden ge den intagne möjligheten till ny livschans till ett hederligt liv. Det må råda delade meningar om i vilken utsträckning som längre straff motverkar fortsatta kriminella gärningar. Men i de fall samhällets insatser och möjlighet till nya livsval inte tas till vara så handlar det, i synnerhet vid grov återkommande brottslighet om att skydda oss andra från dem under en längre tid.

Fler inlägg i samma kategori

Skriv en kommentar