75 år sedan första atombomben

av chapyl
0 kommentar

Idag, 6 augusti, är det 75 år sedan atombomben föll över Hiroshima och många tiotusentals människor dog. De dödade fler än 200 000 människor, många fler skadades och det ödelade två städer. Lyckligtvis har inga fler kärnvapen använts i krig sedan Hiroshima och Nagasaki.

På 1980-talet fanns 70 000 kärnvapen. I dag återstår 16 000 vilket fortfarande är mer än tillräckligt för att förgöra vår civilisation. Det enda sättet att garantera att kärnvapen aldrig används igen är att de elimineras.

Sedan en tid har vi ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld. Ryssland som med Putin beter sig allt mer aggressivt. Konflikten mellan USA och Kina växer hela tiden. Risken för att kärnvapen ska användas ökar med större spänningar och när nya aktörer kan få tillgång till dessa vapen.

Fortfarande aviserar länder att de har planer på att modernisera sina vapenarsenaler och kärnvapnens roll lyfts fram i nya säkerhetsdoktriner.

Utvecklingen gör nedrustning och icke-spridning såväl svårare som viktigare. Hiroshima och Nagasaki påminner oss alla om att kampen mot kärnvapen handlar om mänsklighetens överlevnad. En kärnvapenfri värld är inte bara möjlig, den är nödvändig.

Läs debattartikel från 2019 av Miljöpartiets riksdagsledamot Janine Alm Ericson om målet – en kärnvapenfri värld.

Fler inlägg i samma kategori

Skriv en kommentar