CV

av chapyl
Charles Pylad
Personligt

Född 9 januari 1977 i Norrköping. Trivs med att ha ett aktivt liv såväl vad gäller arbetsliv som fritid. Fritiden ägnar jag gärna åt umgänge med släkt och vänner, film, föreningsengagemang och datorer. Även mycket historiskt intresserad oc:h då i synnerhet andra världskriget. Dessutom gillar jag ABBA och filmer från 1920-, 1950 och 1980-talet. Jag arbetar för närvarande som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Region Uppsala.

Yrkeserfarenhet

2015- – Politisk sekreterare, Region Uppsala
Politisk sekreterare för Miljöpartiets regionråd samt dess förtroendevalda i regionfullmäktige.

2011-2014 – Politisk sekreterare, Uppsala kommun
Politisk sekreterare för Miljöpartiets kommunalråd samt dess förtroendevalda i kommunfullmäktige.

2006-2010 – Politisk sekreterare, Norrköpings kommun
Politisk sekreterare för Miljöpartiets kommunalråd samt dess förtroendevalda i kommunfullmäktige.

1999 – Arbetspraktik, IUC Industriellt Utvecklingscenter i Finspång
Arbetspraktik inom ramen för Infomasterutbildning. Ansvar för att ta fram webbplats för IUC.

1996-1997 – Internetansvarig, Miljöpartiet i Norrköping/Östergötland
Ansvarig för att starta igång och sköta driften av partiets webbplatser i Norrköpings kommun och i Östergötlands län. Första parti i kommun och län med information på Internet.

Kunskap
Adobe Acrobat 100%
Adobe Illustrator 75%
Adobe Photoshop 100%
Microsoft Access 50%
Microsoft Excel 100%
Microsoft Outlook 100%
Microsoft Powerpoint 100%
Microsoft Word 100%
Wordpress 100%
Yrkeserfarenhet

2018- – Kommunfullmäktige, Uppsala kommun
Ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

2014-2018 – Regionfullmäktige, Region Uppsala
Ledamot i regionfullmäktige i Region Uppsala.

2002-2010 – Kommunfullmäktige, Norrköpings kommun
Ledamot i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun.

1998-2010 – Landstingsfullmäktige, Landstinget i Östergötland
Ledamot i landstingsfullmäktige i Östergötlands läns landsting.

Pix-Charles3
Profil

Född 9 januari 1977 i Norrköping. Trivs med att ha ett aktivt liv såväl vad gäller arbetsliv som fritid. Fritiden ägnar jag gärna åt umgänge med släkt och vänner, film, föreningsengagemang och datorer. Även mycket historiskt intresserad oc:h då i synnerhet andra världskriget. Dessutom gillar jag ABBA och filmer från 1920-, 1950 och 1980-talet. Jag arbetar för närvarande som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Region Uppsala.

Yrkeserfarenhet

2001-2005 – Politices magisterexamen 240 hp. Linköpings universitet
Pol.mag med statsvetenskap som huvudämne.
Statsvetenskap 1, 2, 3, 4 (120 hp)
Engelska 1, 2 (60 hp)
Nationalekonomi (30 hp)
Statistik (15 hp)
Juridisk grundkurs (15 hp)
Magisteruppsats: Europeiska unionen – öppet för Europa?
Kandidatuppsats: Folkomröstningar och medborgarförslag

2002-2006 – Fristående kurser 105 hp. Linköpings universitet
24-timmarsservice – e-tjänster i off. sektorn (7,5 hp)
Allmän EG/EU-rätt (7,5 hp)
Arbetsrätt (7,5 hp)
Europeisk politisk integration (7,5 hp)
FN-kunskap 1, 2 (15 hp)
Handelsrättslig översiktskurs (15 hp}
Historia (30 hp)
Information, kunskap och vetenskap (7,5 hp)
Perspektiv på komplementär hälso- och sjukvård (7,5 hp)

Kunskap
Svenska 100%
Engelska
100%
Tyska
50%
Kunskap

2010 – Motiverande ledarskap, Sokrates utveckling
Motiverande Ledarskap. Studieprogram framtaget för Miljöpartiet.

2000-2001 – Komvux
Uppläsning av betyg för några skolämnen. Jag fick också möjlighet att läsa Statsvetenskap C som var ett universitetsförberedande ämne.

1998 – Infomasterutbildning
Utbildning under 24 veckor hos Lexicon i Norrköping. HTML, CGI/ASP, Java, Javascript, webbdesign, databashantering, nätverk och projektmetodik. I utbildningen ingick också fyra veckors arbetspraktik.

1993-1996 – Samhällsvetenskaplig linje, De Geergymnasiet
Samhällsvetenskaplig Linje på De Geergymnasiet i Norrköping.

Referenser

Referenser lämnas gärna på begäran eller vid personligt möte.