Det handlar om medmänsklighet

av chapyl
0 kommentar

Nu när diskussionerna om framtidens migrationspolitik befinner sig i slutskedet är det tydligt att flera partier har fullt fokus på åtgärder mot att flyktingar ska komma till Sverige. De vill inte bara göra den tillfälliga lagen permanent, utan den ska även skärpas och stramas åt ytterligare.  

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Men det som nu tycks vara i fokus för flera partier är en inhuman politik som undergräver hela tanken bakom asylrätten.

I klarspråk innebär det att lagstiftningen skulle innehålla ett reglage för att minska antalet flyktingar när “volymen” uppnåtts. Det betyder att barns rätt att leva med sina föräldrar ska vara en regulator man kan vrida av och på. Även antalet så kallade kvotflyktingar som får lämna fruktansvärda flyktingläger för att bosätta sig i Sverige är något man kan justera upp och ner. Konsekvenserna av en sådan lagstiftning blir att utsatta människors enda chans att få skydd överlämnas till skrupelfria smugglare och den livsfarliga Medelshavsrutten. 

En stramare lagstiftning skulle minska möjligheten till familjeåterförening för flyktingar som befinner sig i Sverige. Möjligheten att återförenas med sin familj anses nämligen vara en orsak till att nya asylsökande söker asyl i Sverige, så familjer ska cyniskt splittras. Under våren har Röda Korset i två rapporter varnat för att svensk lagstiftning med detta riskerar bli bland den allra hårdaste i EU. Det här är inte den politik Sverige behöver.

I förhandlingarnas slutskede måste vi minnas migrationskomitténs huvuduppgift – att lämna förslag på en human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Nu anser flera partier att den ska innehålla ett volymmål. Men vad är det humana i att stoppa familjer från att återförenas, utvisa allvarligt sjuka och minska på antalet flyktingar från flyktingläger?  
Miljöpartiet kommer fortsätta driva på för att kommittén ska leverera en human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Men det finns gränser för hur restriktiv flyktingpolitik Sverige kan ha. Det handlar faktiskt om människor. Det handlar om medmänsklighet.

Avslutningsvis; en av de delar i partiprogrammet som jag tilltalades mycket av när jag valde att engagera mig i Miljöpartiet och som för mig fortfarande är oerhört viktigt att följa är de tre gröna solidariteterna:

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor

Våra motståndare menar att Miljöpartiet är extremister. Jag anser att politiken generellt i Sverige utvecklats i oerhört farlig riktning, där Miljöpartiet med bakgrund i freds- och miljörörelsen framställs som extremister medan Sverigedemokraterna som bildades av nazister nu är ett parti som flera andra partier vill konkurrera med.

Så här såg det ut för nio år sedan då en borgerlig regering och Miljöpartiet kom överens om migrationspolitiken.

Regeringen och MP samarbetar om EU:s migrationspolitik / Europaportalen
”Historisk” enighet om migration / Göteborgs-Posten

Fler inlägg i samma kategori

Skriv en kommentar