Boende

Blandad bebyggelse

Det är viktigt med blandad bebyggelse genom att det byggs fler hyresrätter i villaområden och att bygga fler bostadsrätter och småhus i områden där de flesta bor i hyresrätt idag.

Friska hus

Ingen ska bli sjuk av sin bostad. Många byggmaterial avsöndrar hälsoskadliga ämnen i inomhusluften och kan dessutom medföra en negativ miljöpåverkan. Hälsoskadliga material ska inte få användas vid byggnation. Alla nybyggda bostäder, förskolor och skolor ska vara giftfria senast år 2025.

Klimatsmart

Byggsektorn behöver ställa om. Idag står den för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Miljöpartiet har länge drivit att det ska ställas höga miljö-, energi- och klimatkrav vid både nybyggen och renovering. Vi börjar få gehör nu. Vi vill också bygga mer i trä. Trähus är mer klimatsmarta än betonghus. Träd binder koldioxid, tillverkning av betong skapar utsläpp. När råvarorna, skogen, finns lokalt bidrar vi också till en levande landsbygd. Det som byggs ska också hålla högre kvalitet än idag. Vi vill ha fler hus som byggs för att enkelt kunna byggas om, det är bra för både människa och miljö.

Segregation

Sverige har en väl utvecklad välfärd och till stora delar en välmående befolkning. Trots detta finns det människor som lever i utsatthet och i ett utanförskap. Det finns i dag tydliga exempel på utsatta områden där arbetslösheten är stor, skolresultaten låga och där många lever på försörjningsstöd och sociala insatser. Barn i dessa områden riskerar att växa upp till en ny generation i utanförskap. Socialt hållbara städer och samhällen har förmågan att bryta utanförskap och minska segregation. Det socialt hållbara samhället skapar och upprätthåller en generell och jämställd välfärd, och kan genom det lösa sociala
problem. Detta är ett fundamentalt krav för att skapa ett tillitsfullt samhälle som förmår bygga ett socialt kapital, minska utanförskap och minska segregation. Bostadsområden ska präglas av en blandning av bostadstyper. Villaområden där de flesta bor i ett ägt boende behöver till exempel kompletteras med hyresbostäder. Statliga hyresgarantier möjliggör för fler familjer att kunna ta steget över tröskeln och in på den trygga bostadsmarknaden och få ett hyreskontrakt. Målgruppen är exempelvis hushåll som har betalningsförmåga utan försörjningsstöd men andra typer av svårigheter att få hyreskontrakt.