I dagarna har förslag om vinsttak presenterats av regeringen. Jag är personligen rätt tveksam till förslaget.

Jag har också genom åren retat upp mig på företag vars ledning girigt sett till att maximera vinster på bekostnad av dålig verksamhet inom skola och vård och omsorg. Samtidigt har jag också retat upp mig på dem som tror att allt som är offentligt driven verksamhet fungerar utan problem och är det bäst möjliga som går att uppnå. Sanningen är ju, som så ofta, där emellan. Både offentlig och privat driven verksamhet behövs, då de kompletterar varandra, ökar valfriheten samt kan inspirera varandra.

Hela det politiska samtalsklimatet och i synnerhet vinstfrågan behöver bli mer seriöst och faktabaserat och mindre inblandning av ideologiska skygglappar som alltför ofta hindrar en bra debatt. Som en miljöpartist uttryckte på Facebook nyligen:

Privat företagsamhet – med vinstintresse – är inte ondska, inte ens i välfärdssektorn. Men det är inte heller ondska att vilja reglera sagda företagsamhet för att säkerställa att vård, skola och omsorg bedrivs med hög kvalitet och rätt mål för ögonen, och utan att orimliga mängder allmänna medel försvinner till ägarna istället för att användas i verksamheten.

För mig som är grön socialliberal med stark tilltro till att vi behöver mer av privat företagsamhet och ta del av inspiration som också kan utveckla den offentliga verksamheten så vill jag värna såväl möjligheten att som privat aktör kunna vara med och utveckla skolan och vården. Samtidigt behövs också bra kontroll och effektiva åtgärder mot de privata aktörer som inte har intresse och kunskap att utveckla företag som säkerställer bra skola eller vård. Vad som behövs är en politisk överenskommelse över blockgränserna som är långsiktigt hållbar oavsett vilka partier som styr nästa och nästnästa mandatperiod.

Läs gärna den utmärkta debattartikeln i Svenska Dagbladet 8 augusti undertecknad av flera gröna kommun- och regionpolitiker.