Varje gång jag tar del av någons berättelse om självmordsförsök, eller läser/hör om självmord i artiklar, tv-program eller hör om tågolycka pga människa som varit på spåret så känner jag fruktansvärt obehag. En människa som inte funnit någon annan utväg än att avsluta sitt liv – vad kunde vi andra ha gjort; släktingar, vänner, bekanta, arbetskamrater, samhället…
En släkting, flera generationer bort och som gick bort långt innan jag föddes, har jag fått veta gjorde ett självmordsförsök. Hon hade svår sjukdom och var på väg att avsluta sitt liv. Andra personer kom till undsättning och lyckades återuppliva henne. Hon hade då berättat om att hon hade känt frid och att det var så vackert det hon hade hunnit se av det som hon upplevde som livet efter detta.
Personligen kan jag inte minnas att jag någonsin tänkt tanken på självmord, trots att jag under en tid utsattes för svår mobbning som i några fall även inkluderade misshandel. Mina föräldrar har dock berättat att jag vid något tillfälle ska ha sagt något mycket oroande om att jag var trött på livet om det skulle vara så här. Men själv minns jag inte det. Under en kort tid i slutet av 1980-talet var jag också på samtal hos BUP pga mobbningen. Det dåliga självförtroendet och bristande självkänsla blev ett resultat av mobbningen och finns till viss del fortsatt kvar, men så vitt jag vet så behövde jag inte själv konfronteras med tankar på självmord. I Sverige beräknas en tonåring i veckan begå självmord. Jag brukar ofta tänka på hur mycket värre min erfarenhet av mobbning skulle kunna ha varit om jag varit ung idag när vi har sociala medier. Internet och sociala medier kan vara fantastiska verktyg för att samtala med andra om liknande intressen och erfarenheter men kan när det används för hemska syften vara fruktansvärda verktyg. När jag blev mobbad under skoltiden av ett fåtal personer samt ett större antal tysta personer runt omkring kände jag ändå en trygghet när jag kunde lämna den miljön på eftermiddagen, under helgen och på semestern. Med Internet så finns risken att utsättas för mobbning 24 timmar veckans sju dagar av hundratals, kanske tusentals personer som är aktiva i mobbningen. En smygtagen bild i omklädningsrummet, elaka glåpord, falska rykten kan lätt få spridning på Internet och fullkomligt förstöra livet och driva en person till självmord.
Personligen hoppas jag långsiktigt att vi kan uppnå en nollvision för självmord – genom att samhället bli så pass varmt och inkluderande och hälso- och sjukvården fortsätter utvecklas med såväl bättre bemötande och behandlingsmetoder som medicinska framsteg.

Därför delar jag det här. För att det är viktigt.
#SuicideAwareness     I am listening.