Världsdagen för pressfrihet firas den 3 maj varje år och har till syfte att hedra de uppoffringar som gjorts runt om i världen för pressfrihet. Dagen ska också påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten som finns i artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dagen utropades 1993 av FN:s generalförsamling. Anledningen till att den firas den 3 maj är att det är årsdagen av Windhoekdeklarationen som godkändes i Windhoek den 3 maj 1991.

Det är tragiskt att presidenten i världens mäktigaste land går till attack mot media. USA som ofta kallas för frihetens nation har nu en president som förlöjligar och häcklar media så gott som dagligen. Så här på Världsdagen för pressfrihet så är det värt att påminna om Reportrar utan gränsers ‘World Press Freedom Index‘ för 2017.

Sverige klättrar sex placeringar till plats 2 vilket är mycket positivt.

Intressant att notera är bl a att Taiwan klättrar sex placeringar, till plats 45 och behåller sin position som det högst rankade landet i Asien vad gäller pressfrihet medan Kina är på plats 176 av 180. Det hade mer än gärna fått vara det omvända.

De länder som är ljusmarkerade är dessvärre lätt räknade.  🙁