Efter flera veckor av diskussioner kring den så kallade IT-skandalen på Transportstyrelsen så står det idag klart att de borgerliga partierna med solit stöd från Sverigedemokraterna nu begär misstroendeförklaring mot tre ministrar. Upprinnelsen är att Transportstyrelsens tidigare generaldirektör upprättat protokoll om att hon brutit mot tre lagar. Resultatet blev att uppgifter som kan ha betydelse för rikets säkerhet hamnar i utländska händer utan säkerhetsprövning. Jag kan varmt rekommendera Emanuel Karlstens gedigna genomgång av SÄPOS förundersökning.

Men sakfrågan har inte varit i fokus utan mer blivit en politisk diskussion som urartat. Det som hänt är självklart allvarligt. Att uppgifter om skyddade identiteter eller hemliga militära eller polisiära register kan riskera att hamna i orätta händer är mycket allvarligt. Men det är därför viktigt att utreda om det på något sätt funnits risker för människor och för rikets säkerhet och i så fall åtgärda dessa brister. Att de borgerliga partierna med sedvanligt solit stöd från Sverigedemokraterna nu begär misstroendeförklaring innan ens konstitutionsutskottet hanterat frågan känns inte seriöst utan mer politiskt spel på låg nivå. Flera företrädare för de borgerliga partierna menar nu att Alliansen tar ansvar. Frågan är om det inte är ett förhastat utspel som kanske rentav slår Moderaternas oerhörda strategiblunder med närmandet till Sverigedemokraterna.