Gastric sleeve

Operationsmetoden innebär att cirka 75 procent av magsäcken tas bort och ut ur kroppen. Kvarvarande magsäck blir som ett smalt rör. Att en större del av hungerhormonet ghrelin bildas i den del av magsäcken som tas bort bidrar också till en viktminskning. Operationen är en icke reversibel (går ej att ångra) metod, men räknas ändå som en mer ”skonsam” operation än Gastric bypass. Detta för att man inte kopplar om mag-tarm och därför har en normal tarmfunktion för upptag av näringsämnen. Vid en sleeve gastrectomy/gastric sleeve bevaras dessutom nedre magmunnen och därmed minskar risken för dumping. Även risken för olika typer av mineral- och vitaminbrist är mindre än med Gastric bypass. Operationen startar med att kirurgen sticker en nål in i bukhålan och fyller denna med gas (utanför tarmarna). Därefter förs fem små rör in genom bukväggen. Genom dessa rör kan kirurgerna arbeta med långa smala instrument. I det mittersta röret införs en tv-kamera (laparoskop) som överför bilden till tv-skärmar ovanför patienten. Operationen utföres laparoskopiskt dvs genom titthålskirurgi. Den delen av magsäcken som tas bort plockas ur bukhålan och den rörformade konstruktionen som kvarstår staplas (med en sorts häftklamrar) igen med hjälp av avancerade kirurgiska instrument. Själva operationen tar vanligtvis 40 minuter, men förberedelser av patienten och väckning efter operationen tar tid, så hela processen tar cirka en timme.

Operationen är endast ett verktyg för patienter med allvarlig fetma, den förutsätter nödvändiga livsstilsförändringar. Utan dessa kan resultatet bli mindre bra och risken för att gradvis öka i vikt på lång sikt ökar. De som genomgår operationen och klarar de nödvändiga livsstilsförändringarna har mycket goda möjligheter att uppnå ett långvarigt gott resultat. Viktminskningen efter operationen är snabbast de första månaderna, patienten får en ny stabil vikt ett och ett halvt till två år efter operationen. Hur stor viktminskningen blir är individuell.

 

Hälsoeffekter

Gastric sleeveoperation har positiva effekter på såväl den fysiska som på den psykiska hälsan. Första året går man ner mycket i vikt och kommer att uppleva stora förändringar fysiskt såväl som psykiskt.

Efter en Gastric sleeve-operation så får man en snabbare mättnadskänsla och minskad hunger eftersom hungerhormonet ghrelin finns i stora delar av den bortopererade delen av magsäcken.

Efter en Gastric sleeve-operation är det också viktigt att äta på regelbundna tider och tugga maten mer ordentligt än tidigare. Det är också sådant som framkommit som mycket viktigt för viktminskning generellt och som alla borde följa.

Ytterligare en faktor tycks vara att operation bidrar till att öka gallsyran i blodet. Gallsyra tros nämligen binda FXR-receptorn som påverkar gener i celler som är kopplade till ämnesomsättningen. Tidigare forskning har även visat betydelsen av att tarmfloran blir förändrad efter en operation.

 

Komplikationer och följdtillstånd

Allvarliga komplikationer inträffar sällan i samband med laparoskopisk Gastric sleeve, men
precis som vid alla kirurgiska ingrepp finns det alltid en risk. Vid Gastric sleeve får 1 – 4 %
lättare eller mer allvarliga komplikationer. Komplikationer uppstår oftast tidigt efter operationen
och efter en vecka anses risken för komplikation vara mycket liten.

Tidiga komplikationer som visserligen är ovanliga, men kan uppstå är följande:

Läckage från magsäcken
Skulle man få ett läckage mellan stapleraderna löser man detta genom att re-operera. Läckage är sällsynt och uppträder hos cirka en procent av patienterna.

Blödning
Allvarlig blödning som kräver blodtransfusion är mycket ovanligt, och förekommer i mindre än en procent

Infektioner
Alla operationer medför en ökad risk för infektion så som lättare sårinfektioner, urinvägsinfektion eller lunginflammation. För att minska risken för infektion ges/tas en dos antibiotikum direkt före operationen.

Blodpropp, lungemboli
På grund av att risken för blodpropp ökar efter kirurgiska ingrepp, får alla blodförtunnande mediciner efter operationen.

 

Inom fyra-fem veckor är magsäcken färdigläkt. Dock kan komplikationer fortfarande uppstå och nedan är exempel på dessa.

Dyspeptiska besvär
Om man äter för stora portioner kan maten stanna upp i matstrupen och förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. Gastric sleeve ökar risken för sur reflux. Kan behandlas med antirefluxmedicin, till exempel Omeprazol.

Magsår
10-15 % av patienterna kan få magsår i det lilla magröret. Faran är störst en till tre månader efter operationen. Alla får syrahämmande medicin de första två månaderna,
men en tredjedel av patienterna behöver syrahämmande medicin längre tid som förebyggande behandling. Det är viktigt att inte överbelasta magen med för mycket
mat, speciellt den första månaden efter operationen. Magsår kan förorsaka att maten fastnar i den lilla sleevemagen.

Vitamin- och mineralbrist
Efter operation kan det förekomma brist av B12-vitamin, vitamin D, kalcium och järn. Det är därför viktigt att blodprover kontrolleras årligen för att utesluta brist. Vid ev brist behöver extra tillskott tas.

Bråck
Mindre än 1 % av patienterna får bråck efter operationen. Efter viktnedgången är detta enkelt att operera.

Dumping
Efter en gastric sleeveoperation kommer maten snabbare ner i tarmen. Om du äter mat med högt sockerinnehåll, reagerar kroppen reflektoriskt. Detta kan ge symtom som obehagskänsla, illamående och trötthet. Ofta kan blodtrycket sjunka och pulsen öka något. En del patienter kan även bli kallsvettiga.

Gallsten
När du snabbt minskar i vikt bryts fett ner i kroppens olika förråd, vilket kan leda till att gallstenar bildas. Omkring 35 % av patienterna har gallstenar före operationen och vissa kommer att få det efter operationen. Detta är inte något större problem. Om en patient blivit opererad och får ett gallstensanfall skall hon eller han bli behandlad på samma sätt som andra som har gallsten

Håravfall och torr hud
Vid snabb viktminskning minskar tillväxttakten av hår och hud. Detta leder ibland till att patienten upplever ökat håravfall och en viss torrhet i huden. Problemet försvinner
när vikten planar ut på den nya bättre nivån

Överflödig hud
När patienten har gått ner mycket i vikt kan överflödig hud vara besvärlig och ett kosmetiskt problem. Detta kan korrigeras med ett plastikkirurgiskt ingrepp. Vi rekommenderar att patienten väntar i cirka två år efter operationen så att vikten har stabiliserat sig.

Graviditet efter operation
Nedsatt fruktbarhet är vanligt hos kvinnor med allvarlig fetma. Även risken för komplikationer under graviditet och förlossning. Vid viktnedgång är det vanligt att fruktbarheten ökar. Under det första året efter operation är det olämpligt att bli gravid, säkra skyddsmedel är därför viktiga.

Alkohol
Det rekommenderas att undvika alkohol de tre första månaderna och vara fortsatt försiktig med intag det första året och framöver. Man ska också vara beredd på att effekten av alkohol är kraftigare efter operation än före. Alkohol bidrar också med mycket kalorier som kan påverka vikten negativt.