TV4:s ‘Kalla fakta‘ i tisdags visade att det år 2017 i Sverige förekommer vad som närmast kan liknas vid könsapartheid i skolmiljön, exempelvis Al-Azharskolan i Vällingby uppmärksammades. I reportaget ser man uppdelning där flickorna går på bussen längst bak medan pojkarna går på längst fram. Det är knappast den bilden vi vill se anammas och läras ut av skolorna. Det är också bra att statsminister Stefan Löfven kraftfullt markerar mot könsapartheiden som Kalla Fakta uppmärksammat och likaså utbildningsminister Gustav Fridolin som säger – “Jag blir förbannad när jag ser det här. Skolan ska vara en murbräcka för jämställdhet, inte befästa gamla könsnormer”

Ett än värre exempel var reportaget som handlade om män som tagit på sig rollen som moralpoliser i vissa bostadsområden. TV4:s ‘Kalla fakta’ har pratat med flera kvinnor som bor, eller har bott, i Stockholms norra förorter vid Järvafältet. Rinkeby, Tensta, Husby och Hjulsta. Självutnämnda moralpoliser trakasserar kvinnor. Kvinnorna berättar att de tvingas följa informella regler och att deras liv begränsas av allt från grannar, okända män, kvinnor och till och med barn och ungdomar. Det kan handla om att man lever ensam, har “för kort” kjol eller dricker ett glas vin på sin uteplats. Om kvinnorna inte gör som de blir ombedda trappas trakasserierna upp, framkommer det i reportaget.

Nej, försök inte. Bara för att det i denna granskning förekommer personer med bakgrund i annat land så finns samma konservativt ängsliga män, som fötts och levt i decennier i Sverige, som har liknande åsikter. Det de har gemensamt är att de är män med ett behov av att markera sitt revir, utöva sin inbillade makt och trycka ned andra. Nej, det har inte heller med islam att göra. Denna typ av konservativa åsikter finns inom också andra religioner och ideologier (inte minst nazismen).

Sverige ska tillsammans med andra länder verkligen stå upp och vara en garant för alla människors okränkbara värde och upplevas som det sista landet en konservativ person som vill kontrollera andra ska vilja flytta till men upplevas som en trygghet för de många, framför allt kvinnor, som behöver en fristad där deras fulla potential kan få blomma utan att förvägras av de, i stort sett alltid, män som vill kontrollera. De personerna ska kunna känna sig trygga med att vi från samhällets sida stöttar dem och motverkar alla sådana tendenser i samhället.

Det är vår förbannade skyldighet gentemot alla de i huvudsak överväldigande majoritet personer som söker sig till Sverige för att komma undan krig, förföljelser och ojämställdhet att kunna trygga ett liv fritt från det lidande som de flydde från. Min ambition är att Sverige ska upplevas som rena helvetet för de män, det är i stort sett alltid män, som vill trycka ned, tysta och stänga inne kvinnor från att vara en del av samhället. Det alldeles oavsett om mannen heter Zaid, 25 år och nyligen kommit till Sverige eller om mannen heter Anders, 70 år och född i Sverige. Ingen ska inbilla sig att detta är en ny fråga som var oss helt främmande innan flyktingar kom till Sverige. Vi har haft många fall av våld i hemmet, kontroll av kvinnor, våld mot kvinnor, motstånd mot kvinnor inom polisen, försvaret, kyrkan osv i alla tider. Alltid dessa ängsliga män som vill motarbeta kvinnor från inflytande och delaktighet i samhället.

Detta måste vi alla sätta stopp för och kämpa mot varje dag.

Jag vill för övrigt lyfta fram Birgitta Ohlsson som skriver mycket bra i debattartikel på SVT Opinion.