Klimatminister Isabella Lövin (MP) kommer i dagarna att resa till USA för att sluta ett klimatavtal mellan Sverige och Kalifornien.

Det är tydligt att Donald Trump till skillnad från sin föregångare Barack Obama går på tvärs mot vetenskapen när det gäller behovet av klimatåtgärder. Natten till onsdag utfärdade Donald Trump presidentordern som ska sätta stopp för Barack Obamas klimatpolitik. Bland annat ska hindren för kolbrytning och kolkraftverk lyftas bort. Kolet står för cirka 25 procent av USA:s totala utsläpp och 80 procent av utsläppen från kraftverk, enligt forskarnätverket UCS.

President Trump utmanas i klimatpolitiken av progressiva delstater som exempelvis Kalifornien, som använder sin egen lagstiftningsmakt till att pressa ned utsläppen. Isabella Lövin kommer därför åka till Kalifornien, USA:s folkrikaste delstat med 38 miljoner invånare och betydligt mer ambitiösa klimatmål. Kaliforniens mål är att minska utsläppen med 40 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Det ska nås med hjälp av 50 procent mer förnybar el, 50 procent mindre fossilt bränsle i bilarna och en fördubblad energieffektivitet i byggnader.

Isabella Lövin kommer också i San Francisco inviga en mötesplats för grön energiteknik (clean tech hub) som Energimyndigheten står bakom. Det är en tvåårig satsning som ska följas av liknande center i London och Shanghai. Under USA-resan kommer Isabella Lövin även att besöka Washington DC för att delta i Världsbankens årsmöte och eventuellt också ett möte med Scott Pruitt som Donald Trump har utsett till chef för miljömyndigheten EPA.

Klimatarbetet får inte avstanna på grund av Donald Trump i Vita huset. Istället krävs samarbete med andra aktörer, som i detta fall bl a Kalifornien.