Profil

Mitt mål är att arbeta som exempelvis utredare, kommun- eller nämndsekreterare alternativt som handläggare inom offentlig förvaltning och få användning för min utbildning och erfarenhet. Som person är jag noggrann och strukturerad och van vid att ta ansvar för arbetsuppgifter och slutföra inom utsatt tid. Jag upplever mig själv som en positiv person som hellre söker lösningar än uppehåller mig vid det som inte känns bra. Jag kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra beroende på vad som är mest lämpligt i olika arbetssituationer.

Akademisk utbildning

2001-2005 Politices magisterexamen 240 hp, Linköpings universitet
Pol.mag med statsvetenskap som huvudämne.
Statsvetenskap 1, 2, 3, 4 (120 hp)
Engelska 1, 2 (60 hp)
Nationalekonomi (30 hp)
Statistik (15 hp)
Juridisk grundkurs (15 hp)
Magisteruppsats: Europeiska unionen – öppet för Europa?
Kandidatuppsats: Folkomröstningar och medborgarförslag
2002-2006 Fristående kurser 105 hp, Linköpings universitet
[augusti 2002 – juni 2006] 24-timmarsservice – e-tjänster i off. sektorn (7,5 hp)
Allmän EG/EU-rätt (7,5 hp)
Arbetsrätt (7,5 hp)
Europeisk politisk integration (7,5 hp)
FN-kunskap 1, 2 (15 hp)
Handelsrättslig översiktskurs (15 hp)
Historia (30 hp)
Information, kunskap och vetenskap (7,5 hp)
Perspektiv på komplementär hälso- och sjukvård (7,5 hp)

Utbildning och kurser

2010 Motiverande ledarskap, Sokrates utveckling
Motiverande ledarskap. Studieprogram framtaget för Miljöpartiet.
1993-1996 Samhällsvetenskaplig linje, De Geergymnasiet
Samhällsvetenskaplig linje på De Geergymnasiet i Norrköping.

Språkkunskaper

Svenska 100
Engelska 90
Tyska 50

Datakunskaper

Adobe Acrobat 100
Microsoft Office 100
Adobe Photoshop 80
Microsoft Office 100
HTML / CSS 80

Charles Pylad

Född 9 januari 1977 i Norrköping. Trivs med att ha ett aktivt liv såväl vad gäller arbetsliv som fritid. Fritiden ägnar jag gärna åt umgänge med släkt och vänner, film, föreningsengagemang och datorer. Även mycket historiskt intresserad och då i synnerhet andra världskriget. Dessutom gillar jag ABBA och filmer från 1920-, 1950 och 1980-talet.

Jag arbetar för närvarande som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Uppsala läns landsting.

Yrkeserfarenhet

2015- Politisk sekreterare, Landstinget i Uppsala län
Politisk sekreterare för Miljöpartiets tre landstingsråd samt landstingsfullmäktigegrupp.
2011-2014 Politisk sekreterare, Landstinget i Uppsala kommun
Politisk sekreterare för Miljöpartiets kommunalråd samt kommunfullmäktigegrupp.
2006-2010 Politisk sekreterare, Norrköpings kommun
Politisk sekreterare för Miljöpartiets kommunalråd samt kommunfullmäktigegrupp.
1996-1997 Internetansvarig, Miljöpartiet i Norrköping/Östergötland
Ansvarig för att starta igång partiets webbplatser i kommunen och i länet. Första parti på Internet.

Ideellt engagemang

2014- Landstingsfullmäktige, Landstinget i Uppsala län, ersättare
Ersättare i landstingsfullmäktige.
2002-2010 Kommunfullmäktige, Norrköpings kommun, ledamot
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
1998-2010 Landstingsfullmäktige, Landstinget i Östergötland, ledamot
Ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige.