Idag är det Overshoot day, dagen då vi nått den gräns där vi människor konsumerat det utrymme vi egentligen har för hela året om vi ska leva inom ramarna för vad planeten tål.

Resten av året innebär således en belastning på jorden, eller mer ekonomiskt uttryckt… att vi lever över våra tillgångar.

Förra året var det varmaste året hittills. Det finns oerhört lite tid att agera för att stoppa utsläppen och ställa om till förnybar energi. Därför var det viktigt att klimatavtalet blev av. Nu är det hög tid att leverera. Den ekologiska skuldens dag är en påminnelse för oss alla om att mycket återstår att göra.