Idag är det 100 dagar kvar till valdag i amerikanska presidentvalet. Presidentvalet är det 58:e i ordningen, och landets president och vicepresident skall väljas för mandatperioden 2017 till 2021.

Utan tvekan är presidentvalet av intresse också för oss i omvärlden. Donald Trump har vid flera tillfällen tydligt signalerat att han som president kommer föra USA på en mer isolationistisk väg och tycks inte heller vara särskilt intresserad av NATO och de förpliktelser som USA och de andra medlemsländerna har gentemot varandra vid en krissituation. Donald Trump har också i mer eller mindre tydliga ordalag antytt att Rysslands annektering av ukrainska Krim kan erkännas av USA. Därför är det tydligt att val av president kommer ha stor inverkan på världspolitiken.

Det är tydligt att Donald Trump inte kan anses som en sansad och eftertänksam person som fattar väl avvägda beslut. När han ena dagen på en presskonferens uppmanar Ryssland att försöka hitta dokument som kan visa på fel som Hillary Clinton påstås ha begått för att andra dagen ursäkta sig med att han försökte vara rolig, då är det tydligt att han inte bara är olämplig som president utan rentav farlig.

Under valrörelsen har han också agerat som mobbare av värsta sort när han skämtat om personer med funktionsnedsättning, sagt många nedvärderande uttryck om kvinnor och kallat såväl sina politiska motståndare som kritiker vid diverse öknamn, det ena värre än det andra.

Efter Republikanernas konvent så ökade Donald Trump tillfälligt i opinionsmätningarna men efter Demokraternas konvent visar nu opinionsmätningar att Hillary Clinton åter har en ledning mot Trump.

Demokraternas konvent började på ett stormigt sätt i och med frän kritik från många av Bernie Sanders anhängare, men redan andra dagen så började det framgå tydligt att även de ser allvaret i situationen och att Trump som president rentav kan bli farligt. Flera av talarna höll fantastiska och tänkvärda tal. Nedan har jag listat några videoklipp från konventet.

Michelle Obama höll ett fantastiskt tal.
“That is the story of this country, the story that has brought me to this stage tonight, the story of generations of people who felt the lash of bondage, the shame of servitude, the sting of segregation, but who kept on striving and hoping and doing what needed to be done so that today I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent, black young women playing with their dogs on the White House lawn. And because of Hillary Clinton, my daughters and all our sons and daughters now take for granted that a woman can be president of the United States.”

Vice president Joe Biden höll ett mycket bra och tufft tal. ”We cannot elect a man who belittles our closest allies while embracing dictators like Vladimir Putin.”

Det viktigaste talet hölls av Khizr Khan som berättade om sin son, Humayun Khan, som tjänstgjort i amerikanska armén och som dödades i Irak 2014. I en tid då Trump hetsar mot muslimer så var Khizr Khans tal mycket viktigt.
”Donald Trump consistently smears the character of Muslims.”

 

Hillary Clintons tal på konventet.
”Tonight, we’ve reached a milestone in our nation’s march toward a more perfect union: the first time that a major party has nominated a woman for president. Standing here as my mother’s daughter, and my daughter’s mother, I’m so happy this day has come. Happy for grandmothers and little girls and everyone in between. Happy for boys and men, too – because when any barrier falls in America, for anyone, it clears the way for everyone. When there are no ceilings, the sky’s the limit. So let’s keep going, until every one of the 161 million women and girls across America has the opportunity she deserves.”

 

Viktiga datum

26 SEPTEMBER / Första debatten mellan Hillary Clinton och Donald Trump.

4 OKTOBER / Debatt vice president-kandidaterna

9 OKTOBER / Andra debatten

19 OKTOBER / Tredje och avslutande debatten

8 NOVEMBER / Presidentval