BigDataMiljöpartiet i Europaparlamentet har släppt en idéskrift om övervakning och personlig integritet. Alltid viktigt ämne, inte minst nu med aktuella förslaget om PKU-registret, utredningen om hemlig dataavlyssning m.m.

Under flera år har det i många länder stiftats nya lagar som möjliggjort en ökande övervakning och som motiverats med hänvisning till säkerhet och terroristhot. Dock har det i många fall visat sig användas för mindre allvarliga brott och fildelning.

Det är en viktig idéskrift som lyfter behovet av debatt om olika förslag och åtgärder som var och en för sig kan tyckas harmlös och rimlig men som tillsammans leder till ett samhälle där vi utsätts för omfattande övervakning. Information som samlas kan missbrukas eller hamna i orätta händer.

 

Big data – så kartläggs våra liv