Ombildningen av den rödgröna samarbetsregeringen var viktig för att förstärka laget. Mycket bra att de två nya gröna ministrarna har bakgrund som kommunalråd med den erfarenhet de har av tuffa förhandlingar och samarbete.

Isabella Lövin blir minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat. Det är bra då det globala klimatarbetet och biståndspolitiken samverkar med varandra.

Karolina Skog har varit kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsplanering och har en magisterexamen i humanekologi. Som kommunalråd har hon ansvarat för stadsplanering och bland annat profilerat Malmö som en cykelstad och har tidigare blivit utnämnd till årets cykelpolitiker av föreningen Svensk Cykling.

Peter Eriksson har en bakgrund som språkrör, kommunalråd och nu senast europaparlamentariker.

Här är regeringens gröna ministrar:

Isabella Isabella Lövin

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister

Per Per Bolund

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Alice Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokrati­minister

Peter Peter Eriksson

Bostads- och digitaliseringsminister

Karolina Karolina Skog

Miljöminister

Gustav Gustav Fridolin

Utbildnings­minister